Postęp 50%

Chcesz ćwiczyć bez sprzętu? Ok. Ile razy w tygodniu chcesz ćwiczyć w domu?