KALKULATOR DIETY

PŁEĆ
DANE

AKTYWNOŚĆ

przy niedowadze BMI<18,5 zawyż o 1 stopień, przy nadwadze BMI>30 zaniż o 1 stopień.


CEL